Dansk Kommuneantropologi - muligheder og udfordringer

2- dages Seminar om Dansk Kommuneantropologi

Dansk kommuneantropologi – muligheder og udfordringer

 

Kommunerne er blevet et stort antropologisk arbejdsfelt i de seneste årtier. Men hvad laver antropologerne egentlig på de forskellige kommunale områder? Hvordan fungerer den kommunale verden som ramme om antropolog-arbejde? Hvilke særlige muligheder for at udfolde sig giver kommunen – og hvilke udfordringer kan man møde som antropolog?

 

Antropologisk Analyse på Københavns Universitet, MANTRA, Moesgårds Antropologiske Analyseenhed på Aarhus Universitet samt Antropologforeningen, inviterer til et to-dages seminar,

 

den 14. og 15. november 2018 – første dag i København og anden dag i Aarhus. Begge dage fra 10.00-16.00

 

Vi håber, at særligt kommunalt ansatte antropologer har lyst til at deltage og udveksle og gøre os alle klogere på dansk kommuneantropologi anno 2018.

 

Der vil være oplæg om forskellige temaer i antropologarbejde i kommunerne, af relevans på tværs af de forskellige kommunale sektorer, og mulighed for diskussioner og netværksdannelse.

Antropologisk Analyse - Københavns Universitet - Øster Farimagsgade 5 - 1353 - København K - 28596290 - antropologforeningen@anthro.ku.dk