Medarbejderinddragelse

Debatmøde: Medarbejderinddragelse


Ledelseskommissionen foreslog i juni 2018 et serviceeftersyn af SU- og MED-arbejdet i det offentlige bl.a. begrundet i tvivl om tilstrækkelig effekt af anvendte ressourcer og tid. Med Ledelses- og kompetencereformen har regeringen foreslået en selvevaluering på nogle af de statslige arbejdspladser og har opfordret kommuner og regioner til at gøre det samme. Denne selvevaluering vil give et fingerpeg om kvaliteten og relevansen af det lokale samarbejde om styring og ledelse i den offentlige sektor.

I den anledning vil Forum til et debatmøde 6. maj, sætte fokus på hvad vi allerede ved om sammenhængen mellem MED- og SU-systemet, den løbende og mindre formaliserede inddragelse samt betydningen og potentialet af den i lyset af den fortsatte modernisering af den offentlige sektor.

 


Nogle af de spørgsmål vi vil adressere under debatmødet er:

 • Hvilken viden og erfaring kan forklare Ledelseskommissionens anbefalinger om et serviceeftersyn og regeringens anbefalinger om en selvevaluering?
 • Hvilken sammenhæng er der mellem udviklingen i samarbejdet på den enkelte arbejdsplads, kommunen/hele institutionen/ministeriet og relationen med og mellem de centrale aktører (KL, FM, personaleorganisationerne)?
 • Hvordan spiller det formaliserede samarbejde og den løbende medarbejderinddragelse sammen?
 • Hvornår og hvordan kan det formaliserede samarbejde med medarbejderne bidrage positivt til en kommune/regions eller institutions strategi og styring?
 • Hvad kan ligge i et partnerskab om styring og strategi?
 • Hvilke snubletråde er der for sådanne partnerskaber, og er der erfaringer med at håndtere dem?
 • Hvilke nye roller for aktørerne kalder partnerskaber for styring og strategi på?
 • Hvordan kan de nye roller udvikles?

Vi har følgende til at indlede eftermiddagens drøftelser:

 • Professor Kurt Klaudi Klausen, SDU, om potentialer og udfordringer i topledelsens inddragelse af medarbejdere i strategi, styring og ledelse.
 • Lektor Nana Wesley Hansen, FAOS, Københavns Universitet om MEDs muligheder og udfordringer i forbindelse med effektiviseringsdagsordenen.
 • Postdoc Tina Øllgaard Bentzen, RUC, om rolleforandringer, når sammenskabt styring skal lykkes.

Mødet faciliteres af Mogens Hegnsvad fra Forum.

 

Debatmødet foregår på Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 Kbh. K. Lokale 1..1.02.

Læs mere om arrangementet her

Forum - for fremtidens offentlige ledelse og styring. Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Øster Farimagsgade 5 - 1353 - København K - 35322626 - andrea.hamann@ifs.ku.dk