Sådan bruger du FNs Verdensmål: SDG'erne i teori og praksis

Sæt FNs Verdensmål i spil, så du kan optimere din arbejdsplads eller virksomhed!
Den 26. november 2020 kl. 10-16 og 27. november 2020 kl. 9-15.


Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet præsenterer og diskuterer Verdensmålene og de bagvedliggende spørgsmål om bæredygtighed for at inspirere dig til at arbejde med dem i hverdagen i din organisation.

 

Kurset er skræddersyet til små- og mellemstore virksomheder, kommuner og andre offentlige institutioner, samt frivillige organisationer, som enten påtænker eller allerede er i gang med at anvende Sustainable Development Goals, SDG’erne, som grundlag eller sigtelinje for deres arbejde.

 

Underviserholdet består af kendte topforskere på KU samt fra Danmarks Statistik, og de vil gennemgå målene for en mere bæredygtig udvikling i både teori og praksis.

 

Kurset vil give dig indsigt i følgende temaer og spørgsmål:

  • Processen bag og udrulningen af SDG’erne i FN-regi.

  • Anvendelsen af SDG’erne i forskellige nationale og internationale virksomheder og organisationer – forskellige case-eksempler.

  • Hvordan er SDG’ernes 244 indikatorer operationaliseret, og hvordan måles de i Danmark?

  • Hvad indeholder KL’s handlingsplan for Verdensmålene, og hvordan arbejder forskellige kommuner med dem?

  • Teorier bag bæredygtighed, og implementeringen af bæredygtighedsprincipper i international og national politik; herunder den miljøøkonomiske tilgang til bæredygtig udvikling, multilaterale aftaler og governance, samt ikke-statslige aktørers bæredygtighedsinterventioner.

 

 

SAMFs Efter- og Videreuddannelse ser frem til at byde velkommen til dette spændende kursus!

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet - Øster Farimagsgade 5 - 1353 - København K - 35322626 - evu@samf.ku.dk