Temaeftermiddag om sammenhænge mellem sprogfærdigheder, hukommelse og læringsmuligheder i skolen

Eftermiddagen henvender sig til såvel forskere og studerende som praktikere og finder sted mandag den 30. september 2019 kl. 13.00 – 15.30 på Københavns Universitets Søndre Campus i Njalsgade, lokale 22.0.11. 

Program

  • 13:00-13:30: Introduktion til forskningsprojektet ’The making of stronger readers: the role of syntactic proficiency’. Ved Mads Poulsen og Rikke Vang Christensen, Københavns Universitet.
  • 13:30-14:15: Working memory: is working memory a cause of reading or learning disabilities and does training of working memory have an effect? Ved professor Monica Melby-Lervåg, Oslo 
  • 14:15-14:45: Pause med kaffe/te og kage
  • 14:45-15:30: Impact of Developmental Language Disorder on school success and personal well-being. Vedprofessor Courtenay Norbury, University College 

Eftermiddagen afvikles som et led i forskningsprojektet ‘The making of stronger readers: the role of syntactic proficiency’, der er finansieret af Danmarks Frie Forskningsfond og NorS, Københavns Universitet. I projektet undersøger vi blandt andet i hvilket omfang læseforståelsesvanskeligheder kan forklares af vanskeligheder med syntaksforståelse, fx den overraskelse, at det var pigen, som løftede, i sætningen ”Den stærke mand blev løftet af den spinkle pige”.

 

Det Humanistiske Fakultet - Karen Blixens vej 4 - 2300 - København S - 35328811 - hum-fak@hum.ku.dk